Wie zijn wij?

Missie

VITality EXperience Foundation (VITEX) is van mening dat ieder mens zijn eigen toekomst en de toekomst van zijn omgeving kan creëren.  

Wij stellen organisaties in staat om hun eigen ideeën over de toekomst te realiseren met vitale, gemotiveerde en veerkrachtige medewerkers.

 

Visie

'Een vitalere samenleving door

vitalere organisaties'

Onder vitaliteit verstaan wij dat er een evenwicht bestaat tussen belasten en belastbaarheid.

Met belasting worden factoren bedoeld die energie kosten, met belastbaarheid worden factoren bedoeld die energie opleveren en doen herstellen.

Strategie

VITEX wil uw partner zijn als het gaat om vitalere individuen, groepen en organisaties.

Wij ondersteunen u met het bevorderen van een werkklimaat waarin medewerkers productiever en met meer tevredenheid werken.

Bij VITEX gaan we uit van de kracht van amplitie. Wat betekent Amplitie?

Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘amplio’. De betekenis van amplitie is versterken, vergroten en vermeerderen.

Amplitie is niet gericht op het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van de negatieve gevolgen van werkstress, maar juist op interventies die daaraan voorafgaan. VITEX heeft in de rol van fieldlab de afgelopen jaren diverse zienswijzen op vitaliteit in kaart gebracht.

Vanuit onderzoek hebben wij geconcludeerd dat er drie programma’s noodzakelijk zijn voor het realiseren van een duurzame verandering naar een vitalere samenleving.

De aandachtsgebieden van Vitex worden vorg gegeven door drie programma's en kunnen integraal worden ingezet:

  • Gericht op de amplitie van het individu en groepen.
  • Gericht is op het opleiden van integrale leiders.
  • Gericht op de effecten van systemen en (ongeschreven) regels op gedrag en productiviteit.

De integraal leidinggevende is de spil in een dynamisch netwerk, een omgeving die een knooppunt vormt van invloeden, medewerkers en belangen.

VITEX is een specialist in het bouwen van deze drie 'leeromgevingen' èn het creëren van samenhang hiertussen. Alleen op deze wijze kan een organisatie vitaler worden. VITEX als organisatie is gebaseerd op deze drie 'omgevingen'.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Een bedrijf heeft bij voorkeur 3 tot 5 heldere kernwaarden die de bedrijfscultuur in een keer duidelijk maken.

Binnen VITEX zijn dit:

  1. Mensgerichtheid
  2. Visie
  3. Moed

To handle yourself, use your head, to handle others, use your heart. ‘Heart’ in French is ‘coeur’. To use your heart requires courage. 

 

​Wilt u hier meer over weten?

CONTACT

 

Een vitalere samenleving door vitalere organisaties

Een gezond lichaam en een gezonde geest

In onze visie bestaat vitaliteit uit een evenwicht tussen belasten en belastbaarheid

Contact