Vitaal Leiderschap

Vitex definieert Leiderschap als het vermogen om een groep zo te beïnvloeden dat die zich inzet voor een visie of een serie doelstellingen. 

Leiderschap en management zijn termen die vaak door elkaar worden gehaald. Wat is het verschil? Management gaat over het omgaan met complexiteit. Goed management zorgt voor orde en samenhang, door het genereren van formele plannen, het ontwerpen van organisatiestructuren en door de voortgang van de plannen te bewaken. Leiderschap daarentegen gaat over omgaan met verandering. Leiders zetten de koers uit door een toekomstvisie te ontwikkelen. Vervolgens zorgen goede leiders ervoor dat medewerkers achter deze visie gaan staan door deze over te brengen en hen te inspireren om obstakels te overwinnen.
 
De ambitie van iedere organisatie is om robuust én wendbaar te zijn in een complexe dynamische wereld. Dit vraagt om een bredere blik op vitaal leiderschap. De organisatie moet het vermogen ontwikkelen om aan dat leiderschap collectief invulling te geven. Dat komt niet spontaan tot stand binnen de over het algemeen bureaucratische kaders en met de huidige opvattingen over wat leiderschap is. Het vraagt iets van de hele organisatie en het vermogen om te kunnen schakelen tussen hiërarchie en netwerk denken om de invulling van leiderschap als gezamenlijk proces te zien.

Wil je meer weten wat VITEX  voor jouw organisatie kan betekenen? Ga dan naar onze website specifiek voor organisaties en meld je aan voor een vrijblijvend gesprek.

" To be a great leader for others, lead yourself first"