TAC-TICS

TAC-TICS staat voor Team Advisement & Counseling - Totalcoaching Implement Coherency System. Een afdeling van VITality EXperience die zich richt op het coachen van organisaties bij veranderprocessen.

De TAC fase is gericht op de leiding van de organisatie en is conceptueel gericht. De focus ligt in eerste instantie op het grotere geheel in plaats van de details. Het gaat verder dan het kijken naar bijvoorbeeld efficiëntie en het leveren van kwaliteit. VITEX ondersteunt bij het opdoen van inspiratie, het creëren en koesteren van ideeën en het aandurven om te innoveren. Tijdens deze eerste fase van het coachingsprogramma gaat het om het ontwikkelen van een veranderstrategie. We onderzoeken of het handelen van de organisatie gebaseerd is op de best beschikbare informatie. Met andere woorden, doen we ‘het beste dat we weten?' Zo niet, hoe komen we daartoe? Deze fase bestaat uit een aantal stappen:

Stap 1: Helder maken wat de noodzaak is van veranderen.

Stap 2: Formeren van een leidende coalitie.

Stap 3: Het ontwikkelen van een (hernieuwde ) missie, visie strategie en holistische competenties.

De tweede fase, TIC fase, is de brug tussen theorie en praktijk. Hiervoor heb je zowel de leidinggevende (top down) als de teams en de individuen nodig (bottom up). Een totaalcoaching programma voor individuen, teams en leidinggevende met als doel samenhang te creëren. Deze fase bestaat uit de volgende stappen:

Stap 4: Communiceren van de (hernieuwde) missie, visie, strategie en holistische competenties.

Stap 5: Creëren van draagvlak onder de medewerkers.

Stap 6: Genereren van korte termijn successen.

De laatste fase van TAC-TICS is het monitoren met de volgende stappen:

Stap 7: Volhouden en niet verslappen.

Stap 8: De verandering laten beklijven in de attitude van alle medewerkers en nieuwkomers.

Wil je meer weten wat TAC-TICS voor jouw organisatie kan betekenen? Meld je dan aan voor een vrijblijvend gesprek.

AANMELDEN

 

 

 

Een vitalere samenleving door vitalere organisaties

Een gezond lichaam en een gezonde geest

In onze visie bestaat vitaliteit uit een evenwicht tussen belasten en belastbaarheid

Contact