TAC-TICS staat voor Team Advisement & Counseling – Totalcoaching Implement Coherency System. Een afdeling van VITality EXperience die zich richt op het coachen van organisaties bij veranderprocessen.

De TAC fase is gericht op de leiding van de organisatie en is conceptueel gericht. De focus ligt in eerste instantie op het grotere geheel in plaats van de details. Het gaat verder dan het kijken naar bijvoorbeeld efficiëntie en het leveren van kwaliteit. VITEX ondersteunt bij het opdoen van inspiratie, het creëren en koesteren van ideeën en het aandurven om te innoveren. Tijdens deze eerste fase van het coachingsprogramma gaat het om het ontwikkelen van een veranderstrategie. We onderzoeken of het handelen van de organisatie gebaseerd is op de best beschikbare informatie. Met andere woorden, doen we ‘het beste dat we weten?’ Zo niet, hoe komen we daartoe? Deze fase bestaat uit een aantal stappen:

Wil je meer weten wat TAC-TICS voor jouw organisatie kan betekenen? Ga dan naar onze TAC-TICS website en meld je aan voor een vrijblijvend gesprek.