Opleiding tot Vitaal Leiderschap

Deze opleiding ondersteunt organisaties bij het optimaliseren van de prestaties en het welzijn van hun medewerkers. Het stelt leiders in staat om meer inzicht te krijgen in de complexe  interacties en processen die zich voordoen binnen een organisatie, en om effectieve maatregelen te nemen om positieve veranderingen te bevorderen.

Vitaal leiderschap legt de nadruk op het begrijpen en beïnvloeden van de persoonlijke processen van individuen in een (organisatorische) context om de prestaties en het welzijn te verbeteren. Het benadrukt het belang van bewustzijn en interventies in menselijke interacties en de context waarin ze plaatsvinden (Advisement & Counseling).

De opleiding tot vitaal leiderschap is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en inzichten die leiders in staat stellen om effectieve interventies te organiseren. Dit houdt in dat leiders leren hoe ze individuele processen en interacties kunnen beïnvloeden om de algehele prestaties van hun team of organisatie te verbeteren.

De Vitale Leider is aan het einde van het opleidingstraject aan drie eigenschappen te herkennen:

 1. Comprehensibility (begrijpen in tegenstelling tot verwarring).
 • Ontwikkelen van helderheid & visie. In hoeverre is de leider in staat om situaties te begrijpen en begrijpbaar te maken?
 • Leiders leren de juiste aandachtspunten te identificeren en effectief met anderen te communiceren.
 • Leiders leren om de persoonlijke processen van hun teamleden te begrijpen en in te leven in hun behoeften en standpunten. Dit bevordert een betere samenwerking en relaties.
 1. Manageability (beheersen in tegenstelling tot machteloosheid).
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen & moed. In hoeverre is de leider in staat anderen te leren zelf iets aan de situatie te dóen, om mensen zelf keuzes te kunnen laten maken?
 • Leiders leren hoe ze op basis van hun begrip van de persoonlijke processen en de context effectieve interventies kunnen plannen en implementeren om de prestaties te verbeteren.
 • Het welzijn van teamleden is een integraal onderdeel van vitaal leiderschap. Leiders worden getraind om een gezonde werkomgeving te creëren en het welzijn van hun teamleden te bevorderen.
 1. Meaningfulness (zingeving in tegenstelling tot zinloosheid).
 • Ontwikkelen van zelfkennis & mensgerichtheid. In hoeverre is de leider in staat mensen te inspireren waardoor zingeving van ieder mens verder wordt ontwikkeld?
 • Leiders leren zichzelf goed te begrijpen, inclusief hun eigen persoonlijke processen, sterke en zwakke punten, waarden en overtuigingen. Dit stelt hen in staat om effectiever met anderen te communiceren en leiding te geven.

Vanaf januari 2024 start VITEX Foundation met een ‘vernieuwde’ opleiding. Het is een opleiding die gebaseerd is op ‘real life experiences’ van human performance leiders en coaches binnen Defensie, topsport en maatschappij.

Omdat het behouden van kwaliteit binnen de opleidingsduur het voornaamste doel is kiest VITEX Foundation voor kleine klassen, maximaal 8 studenten. Om daarbij de opleidingszwaarte passend te maken binnen ieders drukke agenda, vraagt dit ook een minimaal aanvangsniveau. Er is een hoge(re) mate van zelfleiderschap nodig om op deze unieke wijze opgeleid te worden.

Dit vertaalt zich in onderstaande aanvangsniveau:

 • Intrinsiek gemotiveerd: vanuit oprechte actieve nieuwsgierigheid willen leren.
 • Zelfregulerend: weerbaar zijn tegen ongemak en angst gevoelens
 • Zelfbewust zijn: met zelfcompassie zelfkritisch zijn.
 • Empathisch zijn: een ‘skin in the game’ attitude en het vermogen om emoties van jezelf en van anderen waar te nemen.
 • Sociaal vaardig zijn: houden van mensen en eigen belang ondergeschikt kunnen maken.

Al deze potentiële kwaliteiten staan uiteraard centraal gedurende de opleiding en worden verder uitgebouwd om stoïcijns (systemisch) ingezet te gaan worden. Om de basiskwaliteiten te onderzoeken wordt er eerst middels een intake kennis gemaakt.

Tot januari zal VITEX Foundation een aantal kennismaking dagen organiseren waarin wij graag kennis maken met geïnteresseerden om te onderzoeken of er synergie ontstaat.

Wil je meer informatie hebben over wat deze coach opleiding inhoudt, neem dan contact.


Trajecten

VITEX is de omgeving waar procesbegeleiders ook kunnen worden opgeleid in de volgende instructeurscursussen:

Beweeginstructeur

Senior Beweeginstructeur