Coachopleiding tot Vitaal Leiderschap

Vitaal leiderschap legt de nadruk op het begrijpen en beïnvloeden van de persoonlijke processen van jezelf, individuen en groepen in een (organisatorische) context om ieders prestaties en welzijn te verbeteren (‘Human Development & Performance’). Het benadrukt het belang van bewustzijn en interventies in menselijke interacties en de context waarin ze plaatsvinden.

Tijdens de opleiding worden onderstaande kwaliteiten ontwikkeld:

Manageability (Beheersen in tegenstelling tot machteloosheid): 

Ontwikkelen van zelfvertrouwen & moed

 • Als leider ben je in staat anderen te leren zelf iets aan de situatie te dóen en om mensen zelf keuzes te laten maken.
 • Op basis van begrip van de persoonlijke processen en de context ben je in staat om effectieve interventies te plannen en te implementeren om de prestaties te verbeteren.
 • Het welzijn van teamleden is een integraal onderdeel van vitaal leiderschap. Je bent opgeleid om een gezonde werkomgeving te creëren en het welzijn van teamleden te bevorderen.

Comprehensibility (Begrijpen in tegenstelling tot verwarring):

Ontwikkelen van helderheid & visie

 • Als leider ben je in staat om situaties te begrijpen en begrijpbaar te maken.
 • Je hebt het vermogen om de juiste aandachtspunten te identificeren en om effectief met anderen te kunnen communiceren.
 • Je bent in staat om de persoonlijke processen van teamleden te begrijpen en om in te leven in hun behoeften en standpunten. Dit bevordert relaties en een betere samenwerking.

Meaningfulness (zingeving in tegenstelling tot zinloosheid):

Ontwikkelen van zelfkennis & mensgerichtheid

 • Als leider ben je in staat om mensen te inspireren waardoor zingeving van ieder mens verder wordt ontwikkeld.
 • Je bent opgeleid om jezelf goed te begrijpen, inclusief je eigen persoonlijke processen, sterke en zwakke punten, waarden en overtuigingen. Dit stelt jou in staat om effectiever met anderen te communiceren en leiding te geven.
Voor wie bedoeld?

De opleiding Vitaal leiderschap is speciaal ontwikkeld voor werkenden. Hoe kan jij Vitaal Leiderschap inzetten in jouw werkomgeving of de gewenste werkomgeving waar je naar toe wilt werken? De opleiding bestaat uit 2 jaar en een afstudeerfase.

Je wordt opgeleid door opleiders met jarenlange Human Development en Performance ervaring en expertise binnen defensie, topsport en maatschappij.

Opbouw opleiding

In het eerste jaar van de opleiding staat leren observeren van intra- en interpersoonlijke processen van jezelf centraal. In het tweede jaar staat het leren observeren van anderen centraal. Je gaat inzicht krijgen en samenhang zien tussen sociale processen, individuele processen en systemen. Wat kan jouw rol hierin zijn en hoe neem je effectieve maatregelen om positieve effecten te bevorderen?

Omdat het behouden van kwaliteit binnen de opleidingsduur het voornaamste doel is kiest VITEX voor kleine klassen van maximaal 8 studenten. Om daarbij de opleidingszwaarte passend te maken binnen ieders drukke agenda, vraagt dit ook een minimaal aanvangsniveau. Er is een hoge(re) mate van zelfleiderschap nodig om op deze unieke wijze opgeleid te worden.

Dit vertaalt zich in het beschikken over onderstaande basiskwaliteiten:

 • Intrinsiek gemotiveerd
  Vanuit oprechte actieve nieuwsgierigheid willen leren.

 • Zelfregulerend
  Weerbaar zijn tegen ongemak en angstgevoelens en een ‘skin in the game’ attitude hebben.

 • Zelfbewust zijn
  Met zelfcompassie zelfkritisch zijn, een zelfreflecterendvermogen.

 • Empathisch zijn
  Het vermogen om emoties van jezelf en van anderen waar te nemen.

 • Sociaal vaardig zijn
  Houden van mensen en eigen belang ondergeschikt kunnen maken.

Al deze potentiële kwaliteiten staan uiteraard centraal gedurende de opleiding en worden verder uitgebouwd om stoïcijns (systemisch) ingezet te gaan worden. Voor het onderzoeken van deze basiskwaliteiten vindt er eerst een intake bij VITEX plaats.

 
START Coachopleiding Vitaal Leiderschap: SEPTEMBER 2024

Wil je meer informatie hebben over wat deze coach opleiding inhoudt, download dan hier de STUDIEGIDS of neem contact op voor een oriënterend gesprek.