Als Human Performance Coach heb je competenties ontwikkeld op niveau 1 en 2 (EVC’s) en ben je competent om de CLS (Cursus Lifestyle Selfmanagement) Level 1 te leiden.

Ontwikkelde competenties (niveau 3):

MensgerichtheidHandelt naar dieperliggende gevoelens en motivaties van anderen. 

Visie: Verbindt verschillende denkbeelden of zienswijzes tot een samenhangende zienswijze (coherentie leiderschap) en vertaalt de organisatiedoelstellingen (VITEX HCL visie) naar een gewenste richting van een organisatiedeel (OLS) of een organisatiebreed (opleiden) taakveld. 

Moed: Toont lef in zaken die gevolgen hebben voor het eigen organisatieonderdeel. Neemt het voorbeeld aan voor OLS studenten die voor een lange tijd binnen VITEX aan zichzelf komen werken.