VITEX HUMAN PERFORMANCE COACH & VITAAL LEIDERSCHAP

Vitaal leiderschap is het fundament van human performance. In alle situaties spelen diverse persoonlijke processen van ieder individu zich gelijktijdig af en zijn ze sterk met anderen personen en de context verweven. Tijdens de opleiding tot vitaal leiderschap leert u onderscheiden waarop de aandacht moet worden gericht en wanneer om vervolgens effectieve interventies te organiseren.

De vitale leider heeft aan het einde van het opleidingstraject drie eigenschappen bijzonder hoog ontwikkeld:

  1. Comprehensibility (begrijpen): In hoeverre is de leider in staat om situatie te begrijpen en begrijpbaar te maken (in tegenstelling tot verwarring).
  1. Manageability (beheersen): In hoeverre is de leider in staat andere te leren zelf iets aan de situatie te dóen, om zelf keuzes te kunnen maken in je leven (in tegenstelling tot machteloosheid).
  1. Meaningfulness (zingeving): In hoeverre is de leider in staat mensen eigen zingeving in het leven te laten ontwikkelen (in tegenstelling tot zinloosheid).

Vanaf januari 2024 start VITEX met een ‘vernieuwde’ opleiding. Het is een opleiding die gebaseerd is op ‘real life experiences’, van high performance leiders en coaches binnen Defensie en de topsport.

Omdat het behouden van kwaliteit het voornaamste doel is kiest VITEX Foundation om kleine klassen te formeren. Maximaal 8 studenten worden opgenomen. Om de opleidingszwaarte passend te maken binnen ieders drukke agenda, maar wel de unieke VITEX kwaliteit te behouden, vraagt dit een minimaal aanvangsniveau.

Er is een hoge mate van zelfleiderschap nodig om op deze unieke wijze opgeleid te worden. Er zullen dus al bepaalde kwaliteiten in de basis nodig zijn vòòrdat er überhaupt begonnen wordt aan het traject. Startbekwaamheden. De basiskwaliteiten die nodig zijn om te starten zijn:

  • Vanuit oprechte actieve nieuwsgierigheid willen leren.
  • Weerbaar zijn tegen ongemak en angst gevoelens.
  • Met zelfcompassie zelfkritisch zijn.
  • Een skin in the game attitude.
  • Houden van mensen.
  • Het vermogen om emoties van jezelf en van anderen waar te nemen.

Al deze potentiële kwaliteiten staan uiteraard centraal gedurende de opleiding en worden verder uitgebouwd om stoïcijns ingezet te gaan worden. Om de basis kwaliteiten te onderzoeken wordt er eerst middels een intake kennis gemaakt.

Tot januari zal VITEX een aantal kennismaking dagen organiseren waarin wij graag kennis maken met geïnteresseerden om te onderzoeken of er synergie ontstaat. 

De aankomende kennismakingsdag is op ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023.