Nationaal Bedrijfsfitness Plan

Gezonde, vitale en betrokken medewerkers zijn het fundament van uw organisatie prestaties.

Steeds meer maatschappelijke problemen zoals stress, gebrek aan beweging, individualisering, ongezonde voeding en slaaptekort zien we ook op de werkvloer terug. Daarnaast vragen medewerkers per leeftijdsfase steeds meer maatwerk, zoals de ouder wordende populatie.

Het Vitex vitaliteitsbeleid heeft als doel het individuele vermogen te vergroten om zich te kunnen aanpassen en eigen regie te kunnen voeren wat betreft de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van zowel de privé als werksituatie.

Vitex vitaliteitsbeleid is een integraal beleid voor duurzame inzetbaarheid. Met alleen gezond voedsel in de kantine en een fitnessprogramma lukt het vaak nog niet om de leefstijl van medewerkers gezonder te krijgen. Het Vitex maatwerktraject met de specifieke Vitex-thema's en meting geven een indruk van ons vitaliteitsprogramma.

Het Vitex vitaliteitsbeleid bestaat uit het geheel van interventies op organisatie, afdelings en individueel niveau dat is gericht op de duurzame inzetbaarheid (employability) van alle medewerkers door rekening te houden met hun levensfase en daarbij behorende typerende kenmerken en behoeften.

Het Vitex vitaliteitsbeleid is methodisch opgebouwd en gaat ervan uit dat kleine successen een voorwaarde zijn voor de vervolgstap. Het heeft een projectmatige aanpak, zodat we overzicht houden over al deze kleine stukjes dat zich vervolgens een consistent beleid moet vormen.

Vitality Experience is aangesloten bij het Nationaal Bedrijfsfitness Plan. Een unieke arbeidsvoorwaarde die werknemers van deelnemende bedrijven de mogelijkheid biedt om met gemiddeld 40% belastingvoordeel te gaan fitnessen!

Neemt jouw bedrijf nog geen deel aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan? Ga dan naar www.bedrijfsfitnessnederland.nl en tip je werkgever. Of neem voor meer informatie contact op met Bedrijfsfitness Nederland, de organisatie die het Nationaal Bedrijfsfitness Plan voor werkgevers geheel kosteloos verzorgt.

Bedrijfsfitness Nederland

Postadres             Postbus 842, 8440 AV Heerenveen

Telefoon               0513 - 633 111

Fax                          0513 - 636 050

Email                      info@bfnl.nl

Internet                 www.bedrijfsfitnessnederland.nl

 

Een vitalere samenleving door vitalere organisaties

Een gezond lichaam en een gezonde geest

In onze visie bestaat vitaliteit uit een evenwicht tussen belasten en belastbaarheid

Contact