Individuele coaching

Ieder mens heeft een beeld van zichzelf. Maar niet iedereen heeft een helder beeld van zichzelf. Het bepaalt in veel opzichten hoe we ons voelen en gedragen. Er is moed en toewijding nodig om een helder zelfbeeld te ontwikkelen. Dit proces gaat in onze  beleving niet zonder de juiste begeleiding. VITEX heeft een unieke visie op coachen. Namelijk een holistisch competentie gerichte coachingsvisie. Dit wil zeggen dat een holistische coach de mens ziet als een geheel. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze manier van coachen gaat dieper dan reguliere coaching.

Een van de methodieken die wordt toegepast is ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Dit is een relatief nieuwe vorm van gedragsverandering gebaseerd op mindfulness. Door middel van een stukje zelfonderzoek, gaan wij jouw kernwaarden achterhalen. Kernwaarden zijn waarden die jij als persoon echt belangrijk vindt in het leven. Deze persoonlijke waarden kunnen jou houvast bieden. Zij geven richting in je leven. Samen kijken we op een andere manier naar de situatie. Er wordt niet alleen naar de problemen gekeken, omdat ieder probleem een gevolg ergens van is.

Ervaar jij op dit moment ook stress, chaos in je hoofd, somberheid, weinig energie, angst, burn-out gerelateerde klachten of eetproblemen? Dit zijn voorbeelden van obstakels die wij graag met jou willen aanpakken.

Bij individuele coaching gaat het alleen om jou. Coaching met aandacht. De coach begeleidt jou om alle levensgebieden (sociaal, werk, wonen, relatie, vrije tijd, gezondheid) aandacht te geven. Je leert steeds meer bewust te worden van je eigen gedrag. Deze inzichten zorgen ervoor dat je bewust besluit actie te ondernemen. Het gevolg is onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.

Wil je meer weten neem dan gerust contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek.