Huishoudelijk reglement

Gedragsregels:

·         Binnen Vitex wordt met respect voor jezelf en anderen omgegaan.

·         Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van de Vitex locatie Akkerwinde. Parkeren in de daarvoor bestemde vakken.

·         Gebruik van de lockers gebeurt volledig op eigen risico. De waardevolle zaken kunnen in de lockers opgeborgen worden. Vitex is echter niet aansprakelijk voor schade, zoekgeraakte of gestolen persoonlijke bezittingen vanuit deze lockers.

·         De dojo kan alleen betreedt en gebruikt worden op binnensportschoenen, sokken of blote voeten. Sieraden moeten af gedaan worden om beschadigingen aan de mat te voorkomen.

·         Bij trainingen dient de deelnemer zelf voor water en een handdoek te zorgen.

·         Vitex kan foto –en/of video-opnames maken tijdens de trainingen en bijeenkomsten en kan deze gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden op diverse sociale media en sites.

·         Een ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag. Schade aangebracht aan goederen behorende aan Vitex zullen verhaald worden. Schade of defecten dienen direct bij constatering doorgegeven te worden aan een leidinggevende.

·         Ouders zijn altijd verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen in de lessen.

·         Gebruik van de middelen en ruimtes gebeurt volstrekt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vitex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel of ongevallen.

·         Eigendommen van Vitex blijven in de Vitex ruimtes.

·         Vitex heeft een eigen toiletgroep. Laat deze schoon en net achter.

·         Alle ruimtes binnen Vitex zijn rookvrij.

·         Roken is niet toegestaan in en rondom het pand.

·         Afval dient in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden.

·         Het is niet toegestaan om verdovende middelen te gebruiken of te verhandelen in de Vitex ruimtes.

·         Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen de Vitex ruimtes te betreden.

·         Er mogen geen (steek)wapens meegenomen, verhandeld of gebruikt worden.

·         Vitex behoudt zich te allen tijde het recht om dit reglement te wijzigen, aan te vullen of aan te passen.

·         Bij overtreding van deze regels zal je daarop aangesproken worden en kunnen mogelijk consequenties volgen.

 

2019

 

Een vitalere samenleving door vitalere organisaties

Vitality Experience nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Vitex? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden nieuwsbrief