Vitaal bewegen

VITEX GYM  is geen standaard sportschool. Voor VITEX heeft een ‘GYM omgeving’ 2 doelstellingen:

  1. EDUCATION (Ontwikkeling): het opdoen van kennis en ervaring.
  2. TRAINING (Onderhoud): het bestendigen van opgedane kennis en ervaring.

Om deze 2 doelstellingen te realiseren biedt VITEX GYM vanuit deze ‘GYM-visie’ de volgende cursussen en trainingen aan:

EDUCATION

TRAINING (groepsgewijze workouts binnen de ‘5 beweeggebieden’)

  1. RUNNING
  2. CORE
  3. CROSS
  4. YOGA
  5. BOXING