Missie

Een samenleving waarin ieder mens het vermogen heeft om vanuit een holistische perceptie op gezondheid zijn of haar eigen leven en welzijn optimaal  te managen.

Strategie

Om de gehele samenleving vitaler te maken is VITEX er op gericht om binnen organisaties een O&T (Opleiding & Training)-klimaat te creëren.

Kernwaarden